Referenciák

 • CooPécs Szociális Szövetkezet
 • És Mégis Élni Alapítvány
 • Geon Kft.
 • Hétmadár Egyesület
 • Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány
 • Infocsoport Kft.
 • Káplár László Emlékére Kulturális Alapítvány
 • Kazántrade Kft.
 • Kölyök Tanya Alapítvány
 • Kroki Kft.
 • Lapcsoport Kft.
 • Magyar Áruk Klubja Egyesület
 • M-Logosz Kft.
 • Mollogo Nova Kft.
 • Monrovia 2016 Kft.
 • Pannon Klassz Közösség Kulturális Klaszter
 • Probitas2014 Projektmenedzsment Kft.
 • Royal Customs Consulting Kft.
 • SH-Bau Kft.
 • SRC Kft.
 • Színes Gyöngyök Egyesület
 • Thonauer Kft.
 • Top Selection Kft.
 • Top Selection Ltd.
 • Top3184 Fafaragó Kft.
 • Trend Eco Plus Kft.
 • VELARI Nonprofit Kft.
 • stb…

VKB Nonprofit Kft. elnyert pályázati projektjei:


projekt cím: Pannon Klassz Közösség Kulturális Klaszter létrehozása
támogatási összeg: 27 366 023,-Ft
támogatás mértéke: 70%
projekt tartalmának bemutatása: A Pannon Klassz Közösség Kulturális Klaszter a kultúra és a kulturális termékpályák mentén célozza meg a közös gondolkodást, a szakmai alapokra építkező együttműködést. A Klaszter célja a vállalkozások, szervezetek, és intézmények közös gondolkodásra és cselekvésre késztetése, a kialakult piaci környezet hatékonyabb szolgálata, – és lehetőség szerinti piaci versenyelőny szerzése. A Klaszter közös menedzsment-szervezetet működtet, mely a tagok összehangolt munkájával eredményezhet sikert.
projekt tényleges befejezése: 2012.11.01.
projekt azonosító száma: DDOP-1.1.3-11-2011-0008

 


projekt cím: Komplex munkaerő-piaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért
támogatási összeg: 593 643,-Ft
támogatás mértéke: 100%
projekt tartalmának bemutatása: Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért (hátrányos munkaerő alkalmazása)
projekt tényleges befejezése: 2012.04.10.
projekt azonosító száma: TÁMOP 1.1.2-11/1-2011-0201

 


projekt cím: Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi régióban
támogatási összeg: 645 764,-Ft
támogatás mértéke: 100%
projekt tartalmának bemutatása: Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért (hátrányos munkaerő alkalmazása)
projekt tényleges befejezése: 2013.02.14.
projekt azonosító száma: TÁMOP 1.1.4-11/1-2012-0109

 


projekt cím: Hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságának javítása
támogatási összeg: 346 070,-Ft
támogatás mértéke: 100%
projekt tartalmának bemutatása: Decentralizált programok a konvergencia-régiókban (hátrányos munkaerő alkalmazása)
projekt tényleges befejezése: 2012.05.29.
projekt azonosító száma: TÁMOP 1.1.2-11/1-2012

 


projekt cím: A VKB Nonprofit Kft. működéséhez, az egyes feladatok ellátásához szükséges iroda vásárlása
támogatási összeg: 4 120 000,-Ft
támogatás mértéke: 45%
projekt tartalmának bemutatása: A Kft. projektben 920.000 forint saját erő biztosításával 4.120.000 forint vissza nem térítendő támogatás, illetve ezzel megegyező mértékű 4.120.000 forint visszatérítendő támogatást nyert. A nettó 9.160.000 Ft összköltségvetésű projekt keretében a vállalkozásnak lehetősége nyílt egy saját iroda megvásárlására és felújítására Budapest egyik frekventált terén. A fejlesztéssel elérhetővé vált, hogy több ügyfelet, vállalkozást szolgáljon ki a cég. Az új iroda minőségi körülményeket teremtett a partnerekkel történő kapcsolattartáshoz, mely a tárgyalások hatékonyságát is elősegítette, egyben megoldódott az ügyfélforgalom növekedésével felmerülő nagyobb iratmennyiség tárolása is.
projekt tényleges befejezése: 2013.01.29.
projekt azonosító száma: KMOP-1.2.1-11/M-2012-0255

 


projekt cím: Hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságának javítása
támogatási összeg: 687 903,-Ft
támogatás mértéke: 100%
projekt tartalmának bemutatása: Decentralizált programok a konvergencia-régiókban (hátrányos munkaerő alkalmazása)
projekt tényleges befejezése: 2012.05.29.
projekt azonosító száma: TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001

 


projekt cím: A Pannon Klassz Közösség Kulturális Klaszter menedzsmentjének és a tagok részére nyújtott szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges humán erőforrások növelése
támogatási összeg: 15 896 270,-Ft
támogatás mértéke: 100%
projekt tartalmának bemutatása: A Kft. a projektbe bevont fiatalok foglalkoztatásával, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítésével együttesen a szervezet humánpolitikai erőforrásainak illetve a szolgáltatói kapacitások megerősítésére és ezzel együtt a nyújtott szolgáltatások minőségének javítását célzó fejlesztésére indította projektjét.
projekt tényleges befejezése: 2015.03.31.
projekt azonosító száma: TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0443

 


projekt cím: „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programból nyújtható
bérköltség támogatásról
támogatási összeg: 1 564 640,-Ft
támogatás mértéke: 70%
projekt tartalmának bemutatása: Hátrányos helyzetű munkaerő alkalmazása
projekt tényleges befejezése: 2017.06.30
projekt azonosító száma: VEKOP-8.1.1-15/2015-00001

 


projekt cím: „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programból nyújtható
bérköltség támogatásról
támogatási összeg: 731 800 Ft,-Ft
támogatás mértéke: 100%
projekt tartalmának bemutatása: Hátrányos helyzetű munkaerő alkalmazása
projekt tényleges befejezése: 2017.01.29
projekt azonosító száma: VEKOP-8.1.1-15/2015-00001

 


projekt cím: „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programból nyújtható
bérköltség támogatásról
támogatási összeg: 1 584 800Ft,-Ft
támogatás mértéke: 70%
projekt tartalmának bemutatása: Hátrányos helyzetű munkaerő alkalmazása
projekt tényleges befejezése: 2017.10.31
projekt azonosító száma: VEKOP-8.1.1-15/2015-00001

 


projekt cím: Termelési és értékesítési hálózat kialakítása
támogatási összeg: 25 985 500,-Ft
támogatás mértéke: 99,26%
projekt tartalmának bemutatása: A projekt falusias/tanyás körzetek gyenge gazdasági aktivitásán kíván javítani azzal, hogy felkutat hátrányos helyzetű személyeket, akik felkészítve vállalkozóként kitörési lehetőséget kapnak a tartós jövedelemszerzés feltételeinek megteremtésével. A projekt motiváló és támogatói tevékenysége nyomán megvalósuló önfoglalkoztatás és az általa a megszerezhető jövedelem kézzelfogható példaként szolgálhat arra, hogy megfelelő segítséggel a hátrányos helyzetű emberek esélyhez juthatnak, önbecsülésüket, önértékelésüket javítva. A bevont személyek munkaerőpiaci integrációján és jövedelemszerzés lehetőségén túl a projekt a gazdasági aktivitással kapcsolatos követendő példa megteremtésével járulhat hozzá ahhoz, hogy a kevésbé fejlett térségekben is legyenek vállalkozások/munkahelyek és ezen keresztül az önsegítő helyi közösségek megerősödjenek. A fejlesztésben tervezett marketing és humán beruházások révén a beszervezett kézművesek a piacra történő kilépés lehetőségéhez jutnak hozzá, amire a projekten kívül – szakmai és pénzügyi önerő hiányában – egyébként nem lenne esélyük. Modell lényege, hogy ezek a jövendőbeli partnereink nem egyszerűen bedolgoznak, hanem egy komplex fejlesztésben részesülve a kialakult vállalkozói szemléletüknek köszönhetően képesek lesznek arra, hogy lehetőségeiket felismerjék és helyes döntéseket meghozva egy sikeres, fenntartható vállalkozást indítsanak, mely megélhetést biztosító legális jövedelmet termel a kézműves, illetve a tevékenység fejlődésével közvetett módon további hátrányos helyzetű személyek számára. Lényeges, hogy az értékesítést nem az egyes termelők, hanem egy integrált rendszerben a VKB NKft szervezi, ezzel is segítve az induló KKV-k finanszírozását. A szolgáltatás célcsoportja egyrészről a hátrányos helyzetű térségekben élő jövőbeli vállalkozók, akik igénybe veszik szolgáltatásainkat, másrészről az általuk gyártott termékek iránt érdeklődő vásárlók, akik a kereskedelmi hálózatunkon keresztül elégíthetik ki igényeiket.
projekt tervezett befejezése: 2018.05.08.
projekt azonosító száma: GINOP-5.1.3-16-2017-00040