Vállalkozásunk

A VKB Nonprofit Kft. megalapítását az felismerés motiválta 2011-ben, hogy a kulturális/kreatív ipar vállalkozásai és egyéni művészek együttműködése eredményesebb megjelenést, illetve az Uniós pályázati lehetőségek jobb kihasználását jelentheti. Ennek jegyében alakult meg a Pannon Klassz Közösség Kulturális Klaszter, melynek tagjai felismerték, hogy szükséges egy koordináló szervezet létrehozása, mely elláthatja a napi operatív és a közös projektek menedzsment feladatait. A Klaszter a kultúra és a kulturális termékpályák mentén célozza meg a közös gondolkodást, a szakmai alapokra építkező együttműködést. Célja a vállalkozások, szervezetek, és intézmények közös gondolkodásra és cselekvésre késztetése, a kialakult piaci környezet hatékonyabb szolgálata és piaci versenyelőny szerzése. Felismerve a cselekvési körökben rejlő lehetőségeket az új helyi kulturális értékek és kezdeményezések piacra segítését, piacon történő megjelenését kívánja elősegíteni.

A Klaszter fő tevékenysége egyfajta piackutató és marketing menedzsment működtetése, mely hatékony módszerekkel segíti a meglévő tagok gazdasági kompetenciáinak fejlődését. A tagok a Klaszter közös adatbázisait, kutatási eredményeit, internetes és web2-es alkalmazásait használhatják és lehetőséget kapnak a médiafelületeken keresztül történő megjelenésre is. A koncepció és a megvalósítás sikerét igazolja egyrészt, hogy a Klaszter nevében a menedzsment szervezet feladatait ellátó VKB Nonprofit Kft. sikeres pályázatot nyújtott be a klaszterszervezet fejlesztésére, másrészt az a tény, hogy taglétszáma és a tagok árbevétele folyamatosan növekszik. Az alapítástól eltelt időszakban több pályázaton történő sikeres részvétel eredményeként a menedzsmentszervezet a tagság részére folyamatosan jelképes áron képes biztosítani szolgáltatásait, míg a nem klasztertagok a piacon megszokottakhoz képest kedvező díjazás és a már megtapasztalt magas minőség miatt választják szolgáltatásainkat. A VKB Nonprofit Kft. 2013 óta akkreditált tanácsadóként (ROP-VTSA-2012-1420) tevékenykedik.

A vállalkozásban megalapítása óta hangsúlyosan van jelen a társadalmi felelősségvállalás, ennek megfelelően számos, hátrányos helyzetű személyeket felkaroló szervezet részére pro bono megbízásokat vállalva támogatjuk a hátrányos helyzetű csoportokat.

Patronált szervezetek:

  • És Mégis Élni Alapítvány – szájjal-lábbal festők magyarországi alapítványa
  • Kölyök Tanya Alapítvány – hátrányos helyzetű gyermekek támogatásával és fejlesztésével foglalkozó Baranya megyei szervezet
  • Református Egyház Budapest Salétrom utcai gyülekezete
  • Hét Madár Egyesület – a hátrányos helyzetű mikroközösségek integrációjával, környezet- és egészség¬tudatosságával foglalkozik
  • VELARI Nonprofit Kft – fiatalok integrációjának elősegítése mentálhigiénés programokkal, életviteli tanácsadással és képzési programok szervezésével, illetve az „És Mégis Élni Alapítvány” által támogatott művészekkel együttműködve új előadói technikák fejlesztésével foglalkozik