VKB

SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Oktatás-mentorálás

A Pannon Klassz Közösség Kulturális Klaszter életrehívását kulturális/kreatív ipar vállalkozásai és egyéni művészek hatékonyabb együttműködésének szándéka indokolta. Ennek a célnak a támogatására és a klaszter irányítására alapítottuk a VKB Nonprofit Kft.-t. Az üzleti-gazdasági kompetenciáik fejlesztése iránti igény már a klaszter életre hívásakor hangsúlyosan jelent meg a tagság körében, hiszen a kulturális szektor szervezeteinek ugyanúgy szükségük van ilyen képességekre, miközben az érintettek vállalkozói ismeretei hagyományosan gyengék. A klaszterszolgáltatás keretében ezért a VKB Nonprofit Kft. rendszeresen szervez rövid, informális tréningeket a tagság részére egy-egy témakör vagy a tagság körében felmerülő probléma kapcsán. A képzéseinkre részben gyakorlott és az üzleti felhasználásban is járatos egyetemi - főiskolai oktatókat, részben az adott témában járatos szakembereket kérünk fel, akikkel az évek során igen jó munkakapcsolatot alakítottunk ki.

Bővebben

Pályázatkezelés

A közhiedelemmel ellentétben a pályázás többrétű feladatsor, melynek sikere érdekében érdemes segítséget igénybe venni, hiszen a szakértő hatékony támogatást adhat a pályázati folyamat keretében mind a pályázat összeállításában, mind a projektmenedzsmentben. A VKB Nonprofit Kft által kínált pályázati csomag biztosítja ezt a komplex szolgáltatást mind a leendő, mind a meglévő ügyfelei számára. Kis cégként nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ügyfél igényeinek és lehetőségeinek fényében testreszabott megoldásokat kínáljunk, illetve tájékoztassuk őket a számukra releváns pályázati vagy együttműködési lehetőségekről.

Bővebben

Rendezvényszervezés

A Klaszter tagságának biztosított szolgáltatásaink részét képzi a képzésekhez, konferenciákhoz, workshop-okhoz kapcsolódó rendezvényszervezés, így a rendezvényszervezési tevékenység már a Kft. megalakulása óta jelentős szolgáltatási ágként jelenik meg. Az elmúlt évek tapasztalata és munkatársaink illetve partnereink szakmai hozzáértése garantálják a klasztertagok és külsős megbízóink részére szervezett konferenciák, incentive és csapatépítő programok, tréningek és egyéb rendezvények sikeres lebonyolítását.

Bővebben

További szolgáltatások

Cégünk és külső szakértőink sokévnyi tapasztalatára építve az általános üzletviteli tanácsadás területén túl további széles sprektumot lefedő területeken is állunk partnereink szolgálatára, melyeket részletesebben a SZOLGÁLTATÁSOK menüpont alatt fejtünk ki.

BővebbenVKB Nonprofit Kft. elnyert pályázati projektjei


projekt cím: Pannon Klassz Közösség Kulturális Klaszter létrehozása

támogatási összeg: 27 366 023,-Ft

támogatás mértéke: 70%

projekt tartalmának bemutatása: Pannon Klassz Közösség Kulturális Klaszter a kultúra és a kulturális termékpályák mentén célozza meg a közös gondolkodást, a szakmai alapokra építkező együttműködést. A Klaszter célja a vállalkozások, szervezetek, és intézmények közös gondolkodásra és cselekvésre késztetése, a kialakult piaci környezet hatékonyabb szolgálata, - és lehetőség szerinti piaci versenyelőny szerzése. A Klaszter közös menedzsment szervezetet működtet, mely a tagok összehangolt munkájával eredményezhet sikert.

projekt tényleges befejezése: 2012.11.01.

projekt azonosító száma: DDOP-1.1.3-11-2011-0008


projekt cím: Komplex munkaerő-piaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért

támogatási összeg: 593 643,-Ft

támogatás mértéke: 100%

projekt tartalmának bemutatása: Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért (hátrányos munkaerő alkalmazása)

projekt tényleges befejezése: 2012.04.10.

projekt azonosító száma: TÁMOP 1.1.2-11/1-2011-0201


projekt cím: Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi régióban

támogatási összeg: 645 764,-Ft

támogatás mértéke: 100%

projekt tartalmának bemutatása: Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért (hátrányos munkaerő alkalmazása)

projekt tényleges befejezése: 2013.02.14.

projekt azonosító száma: TÁMOP 1.1.4-11/1-2012-0109


projekt cím: Hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságának javítása

támogatási összeg: 346 070,-Ft

támogatás mértéke: 100%

projekt tartalmának bemutatása: Decentralizált programok a konvergencia régiókban (hátrányos munkaerő alkalmazása)

projekt tényleges befejezése: 2012.05.29.

projekt azonosító száma: TÁMOP 1.1.2-11/1-2012


projekt cím: VKB Nonprofit Kft. működéséhez, az egyes feladatok ellátásához szükséges iroda vásárlása

támogatási összeg: 4 120 000,-Ft

támogatás mértéke: 45%

projekt tartalmának bemutatása: A Kft. projektben 920.000 forint saját erő biztosításával 4.120.000 forint vissza nem térítendő támogatás, illetve ezzel megegyező mértékű 4.120.000 forint visszatérítendő támogatást nyert. A nettó 9.160.000 Ft összköltségvetésű projekt keretében a vállalkozásnak lehetősége nyílt egy saját iroda megvásárlására és felújítására Budapest egyik frekventált terén. A fejlesztéssel elérhetővé vált, hogy több ügyfelet, vállalkozást szolgáljon ki a cég. Az új iroda minőségi körülményeket teremtett a partnerekkel történő kapcsolattartáshoz, mely a tárgyalások hatékonyságát is elősegítette, egyben megoldódott az ügyfélforgalom növekedésével felmerülő nagyobb iratmennyiség tárolása is.

projekt tényleges befejezése: 2013.01.29.

projekt azonosító száma: KMOP-1.2.1-11/M-2012-0255


projekt cím: Hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságának javítása

támogatási összeg: 687 903,-Ft

támogatás mértéke: 100%

projekt tartalmának bemutatása: Decentralizált programok a konvergencia régiókban (hátrányos munkaerő alkalmazása)

projekt tényleges befejezése: 2012.05.29.

projekt azonosító száma: TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001


projekt cím: Pannon Klassz Közösség Kulturális Klaszter menedzsmentjének és a tagok részére nyújtott szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges humán erőforrások növelése

támogatási összeg: 15 896 270,-Ft

támogatás mértéke: 100%

projekt tartalmának bemutatása: A Kft. a projektbe bevont fiatalok foglalkoztatásával a munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítésével együttesen a szervezet humánpolitikai erőforrásainak illetve a szolgáltatói kapacitások megerősítésére és ezzel együtt a nyújtott szolgáltatások minőségének javítását célzó fejlesztésére indította projektjét.

projekt tényleges befejezése: 2015.03.31.

projekt azonosító száma: TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0443