Kezdőlap

OKTATÁS – MENTORÁLÁS

Napjainkban az üzleti-gazdasági kompetenciák fejlesztése iránti igény egyre hangsúlyosabban jelenik meg, a kulturális és az egészségipari szektor szervezeteinek ugyanúgy szükségük van ilyen képességekre, miközben általánosan elmondható, hogy a vállalkozói ismeretek hagyományosan gyengék. A kisvállalkozói szektor a mindennapi feladatok szervezése, a megrendelések teljesítése mellett szinte alig tud időt és energiát fordítani a belső oktatás megszervezésére. Mentorként a feladatokra és a felmerülő problémára orientáltan segítjük partnereinket a mindennapokban.

A klasztermenedzsment-szolgáltatás keretében ezért a VKB Nonprofit Kft. rendszeresen szervez rövid, informális tréningeket, workshopokat egy-egy témakör vagy a felmerülő probléma kapcsán. Képzéseinkre részben gyakorlott és az üzleti felhasználásban is járatos egyetemi – főiskolai oktatókat, részben az adott témában járatos szakembereket kérünk fel, akikkel az évek során igen jó munkakapcsolatot alakítottunk ki.
Bővebben…:

MENEDZSMENT MUNKA

A klaszterek általában az azonos ágazatban működő vállalatok sajátos együttműködési rendszerét jelentik, ahol az azonos értéklánc mentén működő tagok között egy sajátos kapcsolatrendszer épül ki, – ezt egyszerre jellemzi az együttműködés és verseny. A közhiedelemmel ellentétben a pályázás, a pályázatmenedzsment többrétű feladatsor, melynek sikere érdekében érdemes segítséget igénybe venni, hiszen a szakértő hatékony támogatást adhat a pályázati folyamatban mind az előkészítésben, a pályázati tartalom összeállításában, mind a projektmenedzsmentben. A projektmenedzsment-szolgáltatás szigorú módszertani alapokon nyugvó tevékenység, amely lehetővé teszi a feladatok sikeres elvégzését. Az alkalmazott módszerek alapján a VKB NKft.-nek a feladatok előkészítése, a munkák levezénylése, a folyamatos kontroll gyakorlása tartozik a felelősségei közé. A projekt végrehajtása során alkalmazott kontrolling és jelentési rendszer lehetőséget biztosít a megrendelő részére az esetleges korrekciókra.Bővebben…:

K+F+I SZOLGÁLTATÁS

A Pannon Egészségipari Klasztert több olyan vállalkozás és egyéb szervezet hozta létre, amelyek a mentális és testi egészség megőrzését és helyreállítását elősegítő termékeket és szolgáltatásokat kínálnak. A Klaszter létrehozását az egészségipari ipar vállalkozásai KFI tevékenységének minél hatékonyabbá tétele indokolta. Ennek a célnak a támogatására és a klaszter irányítására kérték fel vállalkozásunkat.

A VKB NKft. a széles bázison alapuló és magas szintű céges, humán és reál tudományok területén kialakított kapcsolatrendszerét felhasználva elősegíti és tevőleges közreműködésével támogatja a klasztertagok technológiai és tudásbázisú fejlesztéséit.

A klaszter menedzsereként a tagok általános, illetve specifikus megbízásai alapján felvállaljuk az egészség-fejlesztéssel kapcsolatos innovációk támogatását, ideértve a kapcsolódó kutatás – fejlesztési, pénzügyi, pályázati, gyártási és piacraviteli folyamatokkal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátását is. Bővebben…:

SZOLGÁLTATÁSAINKRÓL

Cégünk és az együttműködő külső szakértő partnereink sokéves, évtizedes tapasztalatára építve az általános üzletviteli tanácsadás területén túl további széles sprektrumot lefedő területeken is állunk partnereink szolgálatára, melyeket részletesebben a Szolgáltatások menüpont alatt részletezünk.

Partnereink rendelkezésére állunk többek között:
– képzés-mentorálás,
– projektmenedzsment,
– klasztermenedzsment,
– K+F+I szolgáltatásainkkal.

E szolgáltatáscsomagjainkban megtalálható a vállalkozásszervezéstől a vállalkozásmenedzsmentig terjedő skála, a pénzügyi menedzsment, a pályázati tanácsadás a pályázatok előkészítésétől a záró ellenőrzésig terjedő időszakot felölelve, a stratégiakezelés, a projektmenedzsment, a kommunikációszervezés, a marketing tevékenység elősegítése.

Az eddig lebonyolított és jelenleg is kezelt Pályázataink megfelelő szakmai alapot és referenciát ad megbízóinknak.  Bővebben…: