Kezdőlap

Oktatás / mentorálás

Napjainkban az üzleti-gazdasági kompetenciák fejlesztése iránti igény egyre hangsúlyosabban jelenik meg, a kulturális és az egészségipari szektor szervezeteinek ugyanúgy szükségük van ilyen képességekre, miközben általánosan elmondható, hogy a vállalkozói ismeretek hagyományosan gyengék. A klaszterszolgáltatás keretében ezért a VKB Nonprofit Kft. rendszeresen szervez rövid, informális tréningeket egy-egy témakör vagy a felmerülő probléma kapcsán. Képzéseinkre részben gyakorlott és az üzleti felhasználásban is járatos egyetemi – főiskolai oktatókat, részben az adott témában járatos szakembereket kérünk fel, akikkel az évek során igen jó munkakapcsolatot alakítottunk ki.

Bővebben

Menedzsment

Klasztermenedzsment: A klaszterek általában az azonos ágazatban működő vállalatok sajátos együttműködési rendszerét jelentik, ahol az azonos értéklánc mentén működő tagok között egy sajátos kapcsolatrendszer épül ki, amelyet egyszerre jellemez az együttműködés és verseny.

Pályázatmenedzsment: A közhiedelemmel ellentétben a pályázás többrétű feladatsor, melynek sikere érdekében érdemes segítséget igénybe venni, hiszen a szakértő hatékony támogatást adhat a pályázati folyamat keretében mind a tartalom összeállításában, mind a projektmenedzsmentben.

Projektmenedzsment: A projektmenedzsment-szolgáltatás szigorú módszertani alapokon nyugvó tevékenység, amely lehetővé teszi a feladatok sikeres elvégzését. Az alkalmazott módszerek alapján az NKft.-nek a feladatok előkészítése, a munkák levezénylése, a folyamatos kontroll gyakorlása tartozik a felelősségei közé. A projekt végrehajtása során alkalmazott kontrolling és jelentési rendszer lehetőséget biztosít a megrendelő részére az esetleges korrekciókra.

Bővebben

K+F+I szolgáltatások

A Pannon Egészségipari Klasztert több olyan vállalkozás és egyéb szervezet hozta létre, amelyek a mentális és testi egészség megőrzését és helyreállítását elősegítő termékeket és szolgáltatásokat kínálnak. A Klaszter létrehozását az egészségipari ipar vállalkozásai KFI tevékenységének minél hatékonyabbá tétele indokolta. Ennek a célnak a támogatására és a klaszter irányítására felkérték a már tapasztalatokkal bíró VKB Nonprofit Kft.-t. A Kft. a széles bázison alapuló és magas szintű céges, humán és reál tudományok területén kialakított kapcsolatrendszerét felhasználva elősegíti és tevőleges közreműködésével támogatja a klasztertagok technológiai és tudásbázisú fejlesztéséit. Az egyes fejlesztési projektek menedzsmentjének részleges vagy teljesen ellátásán túl, a klaszter multiplikációs hatásait kihasználva – nonprofit alapon működve – részt vesz a megvalósuló fejlesztés piaci bevezetésében is. A klaszter menedzsereként a tagok általános, illetve specifikus megbízásai alapján felvállaljuk az egészség-fejlesztéssel kapcsolatos innovációk támogatását, ideértve a kapcsolódó kutatás – fejlesztési, pénzügyi, gyártási és piacraviteli folyamatokkal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátását is.

Bővebben

További szolgáltatások

Cégünk és külső szakértőink sokévnyi tapasztalatára építve az általános üzletviteli tanácsadás területén túl további széles sprektumot lefedő területeken is állunk partnereink szolgálatára, melyeket részletesebben a SZOLGÁLTATÁSOK menüpont alatt fejtünk ki.

Bővebben