Tanácsadás

Tapasztalatainkat és tudásunkat felhasználva a specifikus szolgáltatások mellett általános jellegű üzleti tanácsadással is foglalkozunk pénzügyi, irányítási, szervezeti területen, illetve külső, piaci helyzetek kiaknázása vagy problémák megelőzése és kezelése céljából.

 

Témakörök:

  • az üzleti folyamatok áttekintése és a kulcsterületek azonosítása
  • üzleti terv készítése, saját forrású és banki hitelfelvétellel kombinált projektekre is
  • nemzetközi üzleti környezet felmérése: piacfelmérés, vizsgált terület fő fejlődési irányainak bemutatása, potenciális partnerek felkutatása
  • finanszírozási tanácsadás: pénzügyi tervezéssel a forrásigény meghatározása, az elérhető finanszírozási források alapján az adekvát eszköz-forrás szerkezet kialakítása
  • közreműködés pályázati esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások teljesítésében (esélyegyenlőségi tervek készítése, fenntarthatósági belső utasítások kidolgozása)
  • online megjelenés: külsős partnereinkkel együttműködve vállaljuk a nemzetközi versenyképességet támogató, piac-specifikus online megjelenés kialakítását, a megjelenéshez szükséges kiegészítő információk beszerzését, feltételeknek történő megfeleltetést, az elindításhoz és fenntartáshoz szükséges feladatok elvégzését.